För dig som vill utbilda dig inom LOU – Lagen om offentlig upphandling

sep 14, 2022 | Bygg

För vissa ansvarsområden inom byggsektorn så finns det vissa krav på kunskap som behövs för att utföra ett korrekt och bra arbete.  Byggakademin har en mängd olika kurser inom byggsektorn som hjälpt många att få rätt utbildning inom sitt ansvarsområde. LOU är en av dessa. Vet du med dig att du har med Lagen om offentlig upphandling att göra så kan det vara intressant för dig att gå deras utbildning inom detta. Kurserna går att läsas både på plats och distans.

Vad är LOU och varför behöver man det?

LOU är den lag som reglerar offentlig upphandling i Sverige. Den innehåller de regler som styr hur offentliga myndigheter får upphandla varor och tjänster, i syfte att säkerställa att upphandlingen genomförs på ett rättvist, öppet och effektivt sätt.

Vem behöver kunskap om LOU?

LOU gäller för alla offentliga myndigheter i Sverige, inklusive kommuner, landsting och statliga myndigheter. Om du arbetar med upphandling på en myndighet eller om du är leverantör av varor eller tjänster till myndigheter är det viktigt att du känner till LOU.

Varför är LOU viktigt?

LOU är viktig eftersom den garanterar att offentlig upphandling genomförs på ett rättvist, öppet och effektivt sätt.

 

Fler artiklar inom samma ämne