A-Produkter – Asfaltering på ett innovativt och miljövänligt sätt.

nov 28, 2022 | Bygg

A-produkters vision är att ta fram innovativa och miljövänliga lösningar inom asfaltunderhåll och ständigt driva utvecklingen framåt inom området asfalt. De gör detta bland annat genom att de tillhandahåller produkter och utbildning vad gäller asfaltering och asfaltunderhåll inom Europa.

Något som de förespråkar är deras ScanMix-metod som är framtagen för att laga skadade asfaltytor och samtidigt förebygga så att nya skador inte uppstår bredvid lagningen som precis gjorts.

​”Potthål”, som det ofta kallas, lagas ofta temporärt med provisorisk asfalt och då blir det lätt nya skador rumt omkring lagningen.

​ScanMix har unika egenskaper som inte bara lagar potthålet utan även lägger ett permanent stärkande lager över den krackelerade ytan också.

A-Produkter arbetar främst med kallasfalt och tillhörande produkter. Kolla mer på deras hemsida för att lära dig mer om deras metoder med asfalt.

Fler artiklar inom samma ämne